Firma
 Oferta
 Realizacje
 Referencje
 Kontakt
Ważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnich latach
  • Człon ciepłowniczy w Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu,
  • Roboty żelbetowe EC Kielce,
  • Roboty fundamentowe Instalacja Odsiarczania Spalin dla FLS miljo Dania,
  • Roboty ogólnobudowlane Zakład Przeróbki Kamienia Wapiennego i Gipsu dla Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu,
  • Roboty żelbetowe Nowa Szarzyna - BLACKE DURR,
  • szkoły, hale sportowe, budynki wielorodzinne,
Fotogaleria
Połaniec
Zakład magazynowania
kamienia wapiennego i gipsu
Elektrownia Połaniec SA
Sala gimnastyczna
Zespół Szkół
w Połańcu
Dabrowa Tarnowska
Budynek mieszkalny
Sala gimnastyczna
Elektrownia Kozienice
Magazyn gipsu
Magazyn gipsu
Warszawa
Budynek mieszkalny
Salon sprzedaż
Sandomierz
Colegium Gostomianum
Colegium Gostomianum
© 2000-2008 Copyright   BW System