Firma
 Oferta
 Realizacje
 Referencje
 Kontakt
    Oferujemy usłagi w zakresie:
  • budownictwa jedno- i wielorodzinnego
  • budownictwa przemysłowego
  • budowy szkół i hal sportowych
  • budownictwa specjalistycznego tj. stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków
    i składowisk odpadów.
         Specjalizujemy się w realizacji konstrukcji żelbetowych.
© 2000-2008 Copyright   BW System